Single Blog Title

This is a single blog caption

Tréninky a zápasy zrušeny do odovolání !!!!

Níže vyjádření OFS Svitavy-

Vážení přátelé, vzhledem k nastalé situaci na našem území a nařízení Vlády ČR vám Výkonný výbor OFS Svitavy sděluje následující:  1) Plánovaný aktiv klubů OFS Svitavy, který se měl konat v úterý 17. 3. 2020 ve Svitavách, se ruší a bude uspořádán v náhradním termínu, který bude upřesněn poté, co budou okolnosti příznivější.2) Mistrovské soutěže řízené OFS Svitavy jsou zastaveny, resp. jejich jarní část nebude zahájena v určených termínech, což bude platit do doby, než budou odvolána vydaná opatření státních orgánů, resp. dokud státní orgány opětovnou organizaci sportovních soutěží nedovolí.3) Další postup ohledně mistrovských a pohárových soutěží OFS Svitavy v jarní části soutěžního ročníku bude stanoven podle aktuálního vývoje a rozhodnutí státních orgánů ČR.4) VV OFS dále upozorňuje kluby na znění nařízení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020. Od pátku 13. 3. 2020 6:00 hodin se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb jako sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.  Zde je oficiální vyjádření předsedy VV FAČR p. Malíka k dané záležitosti: FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

„Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.

V úterý odpoledne 17. března zároveň z podnětu UEFA dojde k hromadné videokonferenci všech členských asociací, na které se bude řešit další postup v otázkách domácích i evropských soutěží, stejně tak se bude řešit i osud evropského šampionátu v tomto roce.

Z usnesení Vlády ČR:

“Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,”

S pozdravem

Mgr. Jindřich Novotný
předseda VV OFS

Radek Halva
místopředseda VV OFS a předseda STK